Naprawa szkody. Przewodnik krok po kroku jak uporać się z likwidacją szkody.


Szkoda komunikacyjna powstaje w wyniku zdarzenia drogowego, w którym brał udział co najmniej jeden pojazd. Może ona dotyczyć mienia, zdrowia lub życia. My dziś zajmiemy się szkodą komunikacyjną skutkującą uszkodzeniem pojazdu, spowodowanym kolizją z innym pojazdem, zderzeniem z przeszkodą lub wypadkiem drogowym.

Jak zlikiwodować szkodę komunikacyjną?

Szkoda komunikacyjna może być likwidowana z ubezpieczenia OC sprawcy zdarzenia lub z ubezpieczenia AC poszkodowanego. Jeśli sprawca zdarzenia nie ma ubezpieczenia OC lub nie chce wypłacić odszkodowania, poszkodowany może dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej.

Przyjmijmy, że w tym przypadku likwidacja szkody komunikacyjnej będzie wiązała się z otrzymaniem odszkodowania z ubezpieczenia OC sprawcy zdarzenia. Zatem proces ten będzie składał się z następujących etapów:

 1. Zgłoszenie szkody

Poszkodowany powinien zgłosić szkodę do ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia w ciągu 7 dni od dnia zdarzenia. Zgłoszenie szkody można złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej. W zgłoszeniu tym należy podać następujące informacje:

 • Dane osobowe poszkodowanego
 • Dane pojazdu poszkodowanego
 • Dane pojazdu sprawcy zdarzenia
 • Opis zdarzenia
 1. Oględziny pojazdu

Ubezpieczyciel sprawcy zdarzenia może zlecić oględziny pojazdu poszkodowanego. Oględziny mają na celu ustalenie zakresu i wartości szkody.

 1. Oszacowanie szkody

Na podstawie oględzin pojazdu ubezpieczyciel sprawcy zdarzenia oszacuje wartość szkody. Oszacowanie szkody powinno zawierać następujące informacje:

 • Wyszczególnienie uszkodzeń
 • Koszt naprawy uszkodzeń
 • Koszty holowania i transportu pojazdu
 • Koszty utraty wartości pojazdu
 1. Wypłata odszkodowania

Ubezpieczyciel sprawcy zdarzenia powinien wypłacić odszkodowanie w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia szkody. Odszkodowanie powinno zostać wypłacone na konto bankowe poszkodowanego. Jeśli ubezpieczyciel sprawcy zdarzenia nie zgadza się z wysokością szkody, poszkodowany może złożyć odwołanie od decyzji ubezpieczyciela.

Jak przyspieszyć likwidację szkody komunikacyjnej z OC sprawcy?

Niesprawny samochód to nielada problem. Zwłaszcza, gdy konieczne jest jego użytkowanie na co dzień, a w naszym ubezpieczeniu nie przysługuje nam samochód zastępczy. Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci w likwidacji szkody komunikacyjnej:

 • Zgłoś szkodę jak najszybciej – im szybciej zgłosisz szkodę, tym szybciej otrzymasz odszkodowanie.
 • Zbierz wszystkie dokumenty dotyczące szkody – do zgłoszenia szkody powinieneś dołączyć dowód rejestracyjny pojazdu, polisę OC sprawcy zdarzenia, protokół zdarzenia drogowego itp.
 • Bądź przygotowany na negocjacje z ubezpieczycielem – ubezpieczyciel może nie zgodzić się z Twoją oceną szkody. W takiej sytuacji możesz podjąć próbę negocjacji z ubezpieczycielem w celu uzyskania wyższej wypłaty odszkodowania. Pomocna może się okazać w tym przypadku wycena naprawy sporządzona na piśmie. Pamiętaj, że jeśli elementy Twojej karoserii są oryginalne i nigdy nie były ponownie lakierowane, przysługuje Ci ich wymiana na nowe komponenty.

Likwidacja szkody komunikacyjnej może być czasochłonna i skomplikowana. Jeśli nie masz czasu lub wiedzy, jak samodzielnie przeprowadzić proces likwidacji szkody, możesz skorzystać z pomocy warsztatu współpracującego z towarzystwami ubezpieczeniowymi.

Jak warsztat samochodowy może pomóc przy likwidacji szkody?

Podejmując współpracę z warsztatem samochodowym, który zajmuje się likwidacją szkody, oszczędzasz przede wszystkim czas i nerwy. Aby naprawa doszła do skutku, należy podpisać z warsztatem upoważnienie, które pozwoli obsłudze na kontakt z ubezpieczycielem. Oczywiście o każdym postępie w likwidacji szkody Ty, jako właściciel jesteś na bieżąco informowany. Kolejno należy zgłosić szkodę i poinformować ubezpieczyciela o współpracy z warsztatem i reszta magii dzieje się sama.

To warsztat wycenia szkodę, zapewnia jej naprawę i pozyskuje pieniądze od ubezpieczyciela. Ty w tym przypadku jedynie nadzorujesz postęp prac i w efekcie odbierasz w pełni sprawny i idealnie wyglądający pojazd. Pamiętaj, że nie musisz godzić się na warsztaty samochodowe, które wskazuje Ci ubezpieczyciel. Do Ciebie należy decyzja, z kim chcesz współpracować i w czyje ręce wolisz oddać swój samochód.

Udostępnij